Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
23 oktober 2017

Fler filmer för inspiration till samtal om korruption

Nu finns det flera filmer där andra myndigheter berättar om hur de arbetar för att förebygga korruption.

Konkurrensverket pratar om hur myndigheter kan arbeta för att minska risken i samband med inköp,  Försäkringskassan berättar om sina erfarenheter av korruption och Trafikverket lyfter fram framgångsfaktorer och verktyg för att agera etiskt.

Filmerna kan användas som diskussionsunderlag på arbetsplatsen eller som introduktion för nyanställda. Till varje film finns förslag på diskussionsfrågor.

Se filmer