Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
1 mars 2018

Förvaltningskultur handlar om ett förhållningssätt, något man lever

Enligt Lars Amréus, riksantikvarie på Riksantikvarieämbetet, handlar förvaltningskultur om att upprätthålla och utveckla allmänhetens tilltro till statsförvaltningen. I en artikel berättar han om att långsiktigt arbeta in ett förhållningssätt som gör att medarbetarna kan möta oväntade situationer på ett sätt som upprätthåller allmänhetens förtroende. Läs artikeln