Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
5 juni 2017

Kortfilm från seminariet om rekrytering i staten

Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket, ger råd om hur man kan undvika att hamna i gråzoner när man rekryterar. Ladda ner kortfilmen.