Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
17 april 2018

Läs senaste nyhetsbrevet om god förvaltningskultur

Det handlar bland annat om arbetet med förvaltningskultur i en komplex myndighetsmiljö som den akademiska världen, webbutbildningar och den nya podden om jakten på en god förvaltningskultur.