Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
6 december 2018

Ny handbok om visselblåsarfunktioner

I Statskontorets handbok En visselblåsarfunktion – överväganden och praktiska råd förklarar vi vilka frågor myndigheterna behöver ställa sig om de överväger att inrätta en visselblåsarfunktion.

Alla myndigheter måste arbeta förebyggande mot korruption och oegentligheter. För att kunna vidta de mest lämpliga åtgärderna måste varje myndighet utgå från sitt uppdrag och sina förutsättningar. Endast då kan myndigheterna verksamhetsanpassa och skräddarsy sina åtgärder. En viktig del är att alla myndigheter har en fastslagen rutin för hur misstankar om korruption och oegentligheter ska hanteras. Rutinen bör utformas som en riktlinje och göras känd i organisationen.

Vissa myndigheter har större risker. Då kan det vara påkallat att inrätta en särskild visselblåsarfunktion där alla som är inblandade i myndighetens verksamhet kan anmäla misstankar. Handboken vänder sig till dig i ledande ställning i statlig myndighet som har behov av att lära dig mer om visselblåsarfunktioner.

Vad bör du tänka på innan du inrättar en visselblåsarfunktion? Läs handboken