Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
22 december 2017

Ny handbok om den statliga värdegrunden

Handboken beskriver vilka professionella värderingar som ska prägla alla statsanställda – den statliga värdegrunden.

Den statliga värdegrunden är en sammanfattning av grundläggande värderingar i det svenska samhället och uttrycks i våra grundlagar och lagar. Värdegrunden består av sex principer som lägger en professionell plattform för alla statsanställda och gör det tydligt vad det innebär att jobba i staten.

I handboken hittar du också frågor och svar om vad det innebär att vara statsanställd och tips på dilemmaövningar som kan utveckla din förmåga att hantera svåra situationer. Målet med handboken är att bidra till en god förvaltningskultur och ge dig en trygghet i rollen som statsanställd.

Läs handboken Den statliga värdegrunden – professionella värderingar för en god förvaltningskultur