Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
26 februari 2018

Träna din etiska kompass med nya dilemman

Myndigheter behöver löpande diskutera vad det innebär att vara statsanställd och de etiska dilemman som uppstår i arbetet. Var går gränsdragningen mellan vad som är lämpligt och vad som inte är det?

Vi har fyllt på vår dilemmabank med nya exempel som bland annat handlar om bemötande, jäv och rekrytering.

Se dilemmabanken