Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
19 december 2017

Nya dilemman om trakasserier

Dilemmadiskussioner är ett bra verktyg för att utveckla förmågan att hantera svåra situationer. Det är inte alltid lätt att avgöra om en handling är lämplig eller olämplig. Det är också svårt att upptäcka när man rör sig in i gråzoner för vad som inte är acceptabelt. Genom att diskutera dilemman kan du utveckla din förmåga att avgöra vad som är lämpligt.

Vi har tagit fram ett antal nya dilemman som tar upp olika aspekter av trakasserier, diskriminering och bemötande.

Se dilemmabanken