Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
22 maj 2017

Webbutbildning om den statliga värdegrunden

ESV:s webbutbildning om grunderna i statlig styrning finns ett inledande avsnitt om den statliga värdegrunden som är grunden i en god förvaltningskultur. Den gemensamma värdegrunden förklarar vad som är speciellt med att jobba i staten. Kursen vänder sig till dig som är nyanställd i staten men är också användbar för dig som arbetat några år. Se webbutbildning