Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Rådet för en god förvaltningskultur

Som stöd för Statskontorets främjandearbete har generaldirektören ett råd med åtta ledamöter. Ledamöterna ger råd om hur verksamheten ska bedrivas och är ambassadörer för arbetet vidare ut i statsförvaltningen. De har olika bakgrund och expertis för att vi ska kunna fånga olika aspekter av arbetet med en god förvaltningskultur. Rådet träffas fyra gånger per år.

Ledamöter

Lars AmreusLars Amréus, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet

Lars Amréus är arkeolog och har tidigare bland annat varit chef på Statens historiska museer. I arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarv finns det många etiska frågor att förhålla sig till. I rollen som myndighetschef tror Lars på ett värderingsdrivet ledarskap eftersom lagarna inte alltid räcker till för alla situationer. Den statliga värdegrunden är ett verktyg medan en god förvaltningskultur är målet. 

 

 

 


 

Ann-Marie BeglerAnn-Marie Begler, tidigare generaldirektör på Försäkringskassan

Ann-Marie Begler har lång erfarenhet av att leda statliga myndigheter. Det finns ofta svåra gränsdragningar inom förvaltningskultur att förhålla sig till. Komplexiteten ska inte underskattas och den kräver att man tillsammans vrider och vänder på svåra frågeställningar. Värdegrunden måste också vara verksamhetsanpassad och ta avstamp i det uppdrag myndigheten har. I rollen som statstjänsteman måste man ha modet att tillämpa de lagar och regler som gäller. 

 

 

 


 

Martin HolmgrenMartin Holmgren, generaldirektör, Domstolsverket

Martin Holmgren har en bakgrund som domare och var under många år chef i Regeringskansliet och på domstol innan han blev generaldirektör. För Martin har rättsstaten och de värdegrunder som kännetecknar den alltid varit en självklar bas som gett ledning och trygghet i rollen som domare och som statstjänsteman. Den utgångspunkten är dock långt ifrån alltid given och han lyfter gärna att det statliga värdegrundsarbetet i alla dess dimensioner är angeläget för att bevara och stärka den gemensamma värdegrunden hos de anställda i myndigheterna. 

 

 

 


 

Anders Ivarsson WesterbergAnders Ivarsson Westerberg, docent i företagsekonomi, Södertörns högskola

Anders Ivarsson Westerberg är verksam vid Förvaltningsakademin på Södertörns högskola där han bland annat utbildar om tjänstemannarollen och förvaltningskultur. Inom akademin finns det ett stort intresse för att diskutera frågor som rör förvaltningskultur på myndigheterna.

 

 

 


 

Sigbritt KarlssonSigbritt Karlsson, rektor, KTH

Sigbritt Karlsson är rektor för KTH sedan 12 november 2016. Hon är civilingenjör i kemiteknik med inriktning bioteknik och professor i polymerteknologi med inriktning de polymera materialens tekniska miljöinteraktion. En god förvaltningskultur är själva ryggraden, som bär upp myndigheters och förvaltningars arbete och värdegrund.

 

 

 

 


 

Maria LarssonMaria Larsson, landshövding, Länsstyrelsen i Örebro län

Maria Larsson har lång erfarenhet från förvaltningen, både som tjänsteman och som politiker. Marias utgångspunkt är att förtroende är demokratins hörnsten. Arbetet med förvaltningskultur är centralt för att upprätthålla ett högt förtroende för staten. Det arbetet måste vara levande i varje myndighet och alla statliga myndigheter ska arbeta på ett transparent och öppet sätt med möjlighet till insyn.

 

 

 


 

Ann-Christin NykvistAnn-Christin Nykvist, särskild utredare

Ann-Christin Nykvist har många års erfarenhet från statsförvaltningen som generaldirektör och som politiker. Ann-Christin betonar att den gemensamma värdegrunden är en stor tillgång när det gäller att skapa förtroende för den offentliga förvaltningen. Hon tror på att lyfta fram dilemman och det motsägelsefulla i värdegrunden för att öka dess betydelse i vardagsarbetet. Myndighetsgemensamma aktiviteter, nätverk och arenor för både chefer och medarbetare är en bra väg för att stärka känslan av att vi arbetar tillsammans för medborgarnas bästa.

 

 

 


 

Kristina SvartzKristina Svartz, generaldirektör, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF 

Kristina Svartz har med sin erfarenhet som kanslichef i Riksdagen både från justitieutskottet och konstitutionsutskottet varit nära där värderingsfrågorna fått sina politiska uttryck. Nu leder hon en myndighet där de etiska frågorna och deras dilemman ibland ställs på sin spets på individnivå. Det ställer stora krav på medarbetarnas inre kompass och kräver ett ledarskap i ständig dialog både internt och externt.