Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Konsulter i statens tjänst

Antalet konsulter i myndigheter ökar – både i kärnverksamheten och i stödverksamheten. Konsulter som arbetar i statsförvaltningen ska, liksom övriga statsanställda, förhålla sig till den statliga värdegrunden. Men i vilken utsträckning kan myndigheterna förvänta sig att konsulterna känner till och beaktar den statliga värdegrunden i sitt arbete? Och hur kan myndigheterna arbeta för att värna och utveckla arbetet med värdegrund även i verksamheter som sköts av konsulter?

De som delar med sig av sina erfarenheter av konsultanvändning i staten är:

Therese Mattsson, generaltulldirektör på Tullverket. Se film.

Sofia Wallström, generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Se film.