Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Statsanställd och stark professionsidentitet – motsättningar och möjligheter

Vilka möjligheter och utmaningar möter myndigheter när de anställda också har starka professionsidentiteter? Vad ställer det för krav på chefer och medarbetare? Vilka motsättningar och möjligheter finns det?

De som delar med sig av sina erfarenheter av att leda verksamheter med starka professioner på ett seminarium i Jönköping är:

Leif Denneberg, generaldirektör på Jordbruksverket. Se film

Martin Holmgren, generaldirektör på Domstolsverket. Se film

Anneli Wirtén, vikarierande landshövding i Jönköpings län. Se film