Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Svåra men korrekta beslut

Att fatta beslut som påverkar andra människors livsförhållanden kan vara svårt, särskilt om beslutet kräver tolkningar av lagen. Statsanställda har ett stort eget ansvar att sakligt och opartiskt pröva och avgöra ärenden.

Hur arbetar myndigheter med att utveckla det interna arbetet med att fatta svåra, men korrekta beslut? Vilket stöd behöver medarbetare och chefer för att känna sig trygga när de fattar beslut? Är frågan mer central i vissa delar av staten?

Vid seminariet berättade Anne-Marie Begler, tidigare generaldirektör, om Försäkringskassans arbete med de här frågorna. Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, belyste frågorna utifrån de värden som anställda i staten ska väga mot varandra.