Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Svåra men korrekta beslut

Myndigheter får ibland utstå kritik av media, intresseorganisationer, politiker och opinionsbildare för beslut i enskilda (typer) av ärenden. Kritik kan också komma från de som berörs av besluten. Detta trots att besluten är fattade med grund i gällande lagstiftning och praxis. Vid seminariet diskuterar vi myndigheters erfarenheter av att utveckla det interna arbetet med att fattas svåra men korrekta beslut.

Gäster: Ann-Marie Begler, generaldirektör Försäkringskassan och Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet