Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Skrifter

Här finns skrifter om en god förvaltningskultur och värdegrund som kan användas som kunskapsbas för anställda i staten. Skrifterna innehåller också praktiska tips om hur myndigheter kan arbeta.

En bild av skriften om korruption

En kultur mot korruption


Alla statsanställda har ett ansvar för att sträva efter att vara objektiva och verka för att förtroendet för myndigheterna och staten i stort upprätthålls. En viktig del i detta är att förebygga och motverka korruption. 

Klicka på bilden för att läsa skriften eller ladda ner den. 

 

 

 


En bild av publikationen Ledarskapets betydelse för god förvaltningskultur i staten

Ledarskapets betydelse för god förvaltningskultur i staten


En skrift om statliga chefers möjligheter och begränsningar i arbetet med att främja en god förvaltningskultur och hur myndigheterna stöttar sina mellanchefer i detta arbete.

Den lyfter fram viktiga utgångspunkter i myndighetsledningens arbete med att främja en god förvaltningskultur. Det handlar bland annat om att arbeta för att bygga ett förtroende mellan ledning och medarbetare, prioritera frågor om en god förvaltningskultur utifrån det egna uppdraget och integrera arbetet i befintliga processer.

Klicka på bilden för att ladda ner skriften eller beställa den.