Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Förändring och styrning i staten

Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola erbjuder en kurs för anställda i staten. Kursen syftar till att ge kunskap om hur den svenska förvaltningen är uppbyggd.

Undervisningen är upplagd med en inledande föreläsning, grupparbete och avslutande seminariediskussion. Kursen består av tre seminarier om fyra timmar per gång.

  • Det svenska förvaltningssystemet
  • Hur styrs den statliga verksamheten
  • Att vara offentlig tjänsteman

Utbildningen kostar 4000 kronor per person och undervisningen sker på Södertörns högskola. Examinationen sker vid seminarierna i form av gruppuppgifter och diskussioner och genom en skriftlig uppgift.

Mer information om kursen hittar du här.