Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Den statliga värdegrunden i Försäkringskassan

Försäkringskassan har tagit fram dels ett bildspel som introducerar den statliga värdegrunden och ett mer omfattande material för temadiskussioner om de sex principer som vägleder oss som jobbar i staten.

Bildspelet innehåller enkla bilder och tankeväckande inslag med syftet att ge en bild av de principer den statliga värdegrunden bygger på.

Se bildspel (PDF 648KB)

Vill man fördjupa sig ytterligare har Försäkringskassan tagit fram ett underlag som kan användas för temadiskussioner om de sex principerna. Materialet innehåller filmer, information och instruktioner till den som leder diskussionsövningarna. Du kan välja att gå igenom alla temadiskussioner eller ett urval som du och dina medarbetare finner relevant.

Temadiskussioner (PDF 3MB)