Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Den statliga värdegrunden i Försäkringskassan

Försäkringskassan har tagit fram ett bildspel som introducerar den statliga värdegrunden med enkla bilder och tankeväckande inslag. Syftet är att ge en bild av de principer den statliga värdegrunden bygger på.

Bildspelet tar cirka 15 minuter att gå igenom. Till varje bild finns en stödtext som beskriver bilden närmare och exempel och förklaringar som du kan använda vid behov.​

Se bildspel