Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Grunderna i statlig styrning

Ekonomistyrningsverket erbjuder en webbutbildning om grunderna i statlig styrning. Utbildningen riktar sig till dig som är nyanställd inom staten – men även du som har arbetat några år kan ha nytta av utbildningen.

Utbildningen tar cirka 90 minuter att genomföra och består av fem delar som du kan gå igenom i valfri ordning:

  • Den statliga värdegrunden
  • Styrkedjan
  • Budgetprocessen
  • Årsredovisningen
  • Ett avslutande kunskapsprov

Utbildningen består av kortare filmer och texter samt övningar. Den är kostnadsfri men du behöver skapa ett konto och logga in.

Mer information om utbildningen hittar du här.