Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Normer, diskriminering och trakasserier

Kriminalvården har tagit fram två webbkurser, en om normer och en om diskriminering och trakasserier.

Webbkurserna, som är korta, kan till exempel användas i diskussioner på arbetsplatsen kring frågor om normer och olika former av diskriminering. 

Vad är normer och vad menas med normkritik, maskulinitetsnormen och heteronormen? Det får du veta mer om i webbkursen om normer.

Enligt lagen finns det sex former av diskriminering varav trakasserier är en. Lär dig mera om det och övriga former av diskriminering i webbkursen