Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Rollen som statsanställd inom universitet och högskola

”Vårt uppdrag – min roll som statsanställd inom universitet och högskola” är en webbaserad utbildning som Göteborgs, Lunds och Uppsala universitet har utvecklat.

Det tar cirka 35–45 minuter att gå igenom utbildningen. I utbildningen finns texter, korta filmer och interaktiva dilemman som deltagaren får ta ställning till. Den består av följande delar:

  • Introduktion – en animerad film om universitet och högskolors roll och varför det är viktig att förstå vad det innebär att vara statsanställd.
  • Verksamheten – information om finansieringsformer och de sex grundprinciperna i den statliga värdegrunden samt vissa regelverk som utmärker universitet och högskolor.
  • Individen – ger utrymme för att reflektera kring hur reglerna påverkar vardagen utifrån frågor och interaktiva inslag.

Utbildningen går att använda för individer och grupper. Den finns på både svenska och engelska.

Utbildningen kan köpas via Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet.

Mer information om utbildningen hittar du här.