Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Internt och externt bemötande

Skatteverkets bemötandeutbildning tar upp både internt och externt bemötande där vikten av att lyssna, vara lyhörd och visa empati är nyckelord.

Utbildningen är ett underlag för diskussion och reflektion om bemötande som förhållningssätt som du gärna kan göra tillsammans med dina kollegor. Du får också en del praktiska tips att använda dig av.

Utbildningen består av följande delar:

  • Vikten av bemötande
  • Förutsättningar för mötet
  • Under mötet
  • Bemötande väcker känslor
  • Bra bemötande för alla
  • Vi är alla kollegor

Bild på bemötandeutbildningen

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på bilden ovan för att öppna utbildningen eller gå in här. Webbläsaren behöver ha Adobe Flash Player installerat.