Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Webbutbildning i att leda dilemmasamtal

Statskontoret har tagit fram en utbildning i hur du kan leda dilemmasamtal. Den är gjord speciellt för dig som är chef och som har ansvar för att arbeta med en god förvaltningskultur, men fungerar bra för alla som är nyfikna på hur man kan leda dilemmasamtal.

Är du osäker på vad dilemmasamtal är och vad det är bra för? Vill du ha tips på hur du kan förbereda dig inför dilemmasamtal? Då kan du genomföra den här utbildningen. Utbildningen ger dig en kort introduktion till vad det innebär att vara statsanställd, vad dilemmasamtal är och varför det är ett bra verktyg i arbetet med en god förvaltningskultur. Den ger dig konkreta tips inför dilemmasamtal och till slut tre exempel på olika dilemmasamtal.

Bild som visar webbutbildningens första sida

Utbildningen består av fyra delar:
1. Rollen som statsanställd
2. Dilemmasamtal – vad och varför?
3. Tips inför dilemmasamtal
4. Exempel på dilemmasamtal

Klicka på bilden ovan för att öppna webbutbildningen eller gå in här.

Utbildningen har vi gjort tillsammans med Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Polisen, Skatteverket och Åklagarmyndigheten.