Workshoppar | Statskontoret
Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshoppar

Vi medverkar gärna i kurser och utbildningar som handlar om arbetet med en god förvaltningskultur, rollen som statsanställd och rollen som chef i staten. Vi erbjuder ett upplägg som kan anpassas utifrån era behov.

Vi erbjuder kunskap, inspiration och träning

Våra workshoppar ger er både kunskap om en god förvaltningskultur och inspiration till hur ni kan jobba med frågorna. Vi har utvecklat basmoduler där vi varvar utbildning med övningar. Om ni vill ha våra fyra moduler tar det cirka 3-4 timmar inklusive fikapaus. Modulerna är:

  • Vad är en god förvaltningskultur?
  • Rollen som statsanställd
  • Etisk kompass
  • Hur kan man arbeta med en god förvaltningskultur?

Vi kan också erbjuda mer specifika moduler:

  • en kultur mot korruption
  • dilemman som verktyg

Vi möter ett stort intresse från myndigheter som vill att vi ska medverka i olika kurser och utbilda på myndigheterna. Därför prioriterar vi i första hand workshoppar för ledningsgrupper, chefer i kärnverksamheten och hela myndigheter.

Kontakta oss

Kontakta oss om du är intresserad av en workshop. Under hösten 2017 har vi inte möjlighet att ta emot flera förfrågningar. Om du vill boka in oss under våren 2018 kontakta oss gärna i god tid.

Kontakta oss gärna också om du vill ha tips och råd om hur ni kan lägga upp och diskutera frågor om en god förvaltningskultur och rollen som statsanställd på din arbetsplats. Du kan också här få tips på andra offentliga aktörer som har utbildningar på området.