Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarium: Arbetsförmedlingen – en myndighet på väg mot förändring

Tid:2018-03-05 kl. 13:00 - 14:30
Plats:Statskontoret, Torsgatan 11, Stockholm
Målgrupp:Regeringskansliet, myndigheter och forskarsamhället

Arbetsförmedlingen har en central roll i regeringens arbete med att nå en bättre fungerande arbetsmarknad. För att utveckla myndighetens arbete bedrivs ett stort internt förändringsarbete, förnyelseresan.

Hur bedriver man ett framgångsrikt förändringsarbete på en stor och politiknära myndighet som Arbetsförmedlingen? Hur långt har myndigheten kommit i sitt förändringsarbete? Vilka utmaningar står myndigheten inför framöver?

Statskontoret har i uppdrag att följa och utvärdera Arbetsförmedlingens arbete med förnyelseresan. Vid seminariet får vi en presentation av Statskontorets delrapport om Arbetsförmedlingens förändringsarbete.

Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, kommenterar delrapporten och samtalar kring myndighetens arbete.

Anmälan till seminariet.