Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Förvaltningspolitisk dag 2019

Tid:2019-05-16 kl. 13:00 - 16:30
Plats:Konserthuset, Stockholm
Målgrupp:Dagen vänder sig till myndighetschefer samt myndigheters ledningsgrupper, chefer i Regeringskansliet, ordföranden i myndigheternas styrelser, kanslichefer i riksdagens utskott samt forskare inom det förvaltningspolitiska området

Tema: Myndighetsstyrning i praktiken