Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Förvaltningspolitisk dag 2019 - Myndighetsstyrning i praktiken

Tid:2019-05-16 kl. 13:00 - 16:30
Plats:Konserthuset, Stockholm
Målgrupp:Dagen vänder sig till myndighetschefer samt myndigheters ledningsgrupper, chefer i Regeringskansliet, ordföranden i myndigheternas styrelser, kanslichefer i riksdagens utskott samt forskare inom det förvaltningspolitiska området

Den långtgående delegeringen i den svenska förvaltningsmodellen skapar förutsättningar att styra strategiskt och effektivt. Regeringens styrning av myndigheterna syftar till att ge bästa förutsättningar för att politiken ska få genomslag.

Under årets Förvaltningspolitisk dag får vi ta del av erfarenheter och kan utbyta tankar om hur vi kan uppnå en god myndighetsstyrning i praktiken.