Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Förvaltningspolitisk dag 2020

Tid:2020-05-07 kl. 12:30 - 19:00
Plats:Stockholm, Konserthuset

En innovativ och samverkande förvaltning – då och nu

Det förvaltningspolitiska målet anger att statlig förvaltning ska vara innovativ och samverkande, rättssäker och effektiv. Målet gäller sedan 2010. Med denna utgångspunkt ägnar vi dagen åt att diskutera förvaltningens utveckling de senaste tio åren och fokuserar på utmaningar som förvaltningen står inför i dag. 

Program och anmälan