Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Myndigheternas arbete med att förebygga och minska sjukfrånvaro

GD-frukost
Tid:2017-11-30 kl. 08:30 - 09:30
Plats:Statskontoret, Torsgatan 11

Förvaltningspolitiskt frukostseminarium för myndighetschefer

Statskontoret har genomfört en fördjupad analys av myndigheternas arbete med att förebygga och minska sjukfrånvaron bland sina anställda

Analysen visar att myndigheterna i flera avseenden arbetar i linje med forskningen om friskfaktorer för att förebygga och minska sjukfrånvaron bland sina anställda. Linjecheferna arbetar till exempel med att hantera hög arbetsbelastning och stress bland sina medarbetare, men många myndigheter saknar etablerade system för att hantera dessa problem. 

En av de svåra frågorna är hur vi minimerar riskerna för ohälsa och arbetar förebyggande för att undvika sjukskrivningar. 

Vi inleder med att kort presentera rapporten och våra iakttagelser och därefter har vi bett Eva Liedström Adler, generaldirektör på  Arbetsgivarverket och Rolf Brennerfelt, generaldirektör på SMHI, att kommentera vår rapport och reflektera över frågorna utifrån egna erfarenheter. Vi avrundar med gemensam diskussion. 

Frukostseminarium vänder sig endast till myndighetschefer.