Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Hur kan den statliga styrningen av kommuner och landsting möta framtidens behov?

Tid:2019-03-07 kl. 13:30 - 15:00
Plats:Statskontoret, Torsgatan 11, Stockholm
Målgrupp:Seminariet vänder sig till chefer och anställda i statsförvaltningen, kommunchefer och forskare.

Den statliga styrningen av kommuner och landsting har ökat i omfattning under senare år, till exempel genom fler riktade statsbidrag, en ökad användning av mål och inriktningsdokument och en mer detaljerad regelstyrningen.

Statskontoret har i en ny rapport konstaterat att den statliga styrningen samlat kan motverka nationell likvärdighet, öka administrationen och minska det politiska handlingsutrymmet i kommuner och landsting.

På seminariet presenterar Peter Ehn, utredare Statskontoret, slutsatser från rapporten Utvecklingen av statens styrning av kommuner och landsting – en analys. Vesna Jovic, VD Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket, delger sina reflektioner om hur styrningen av kommunerna kan utvecklas för att möta framtidens behov.

Anmälan