Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarium: Konsulter i statens tjänst

Tid:2018-02-06 kl. 15:00 - 16:30
Plats:Statskontoret, Torsgatan 11, Stockholm
Målgrupp:Regeringskansliet, myndigheter och forskarsamhället

Antalet konsulter i myndigheter ökar – både i kärnverksamheten och i stödverksamheten. Konsulter som arbetar i statsförvaltningen ska, liksom övriga statsanställda, förhålla sig till den statliga värdegrunden. Men i vilken utsträckning kan myndigheterna förvänta sig att konsulterna känner till och beaktar den statliga värdegrunden i sitt arbete? Och hur kan myndigheterna arbeta för att värna och utveckla arbetet med värdegrund även i verksamheter som sköts av konsulter?

Therese Mattsson, generaltulldirektör på Tullverket, och Sofia Wallström generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, berätta om sina erfarenheter av konsultanvändning i staten.

TID OCH PLATS
Tisdagen den 6 februari, kl. 15.00–16.30. Kaffe serveras från kl. 14.30.

Statskontoret – Torsgatan 11 (plan 4 – via receptionen), Stockholm

ANMÄLAN
Gör du här t o m den 2 februari.

Har du frågor om seminariet kontakta Tove Stenman, tove.stenman@statskontoret.se