Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Möte. Identifiera och hantera korruptionsrisker

Nätverket mot korruption
Tid:2017-09-26 kl. 13:00 - 16:00
Plats:City Conference Centre Norra Latin, Stockholm.