Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Myndighetsnätverket mot korruption

Tid:2020-09-22 kl. 13:00 - 14:30
Plats:Videomöte
Målgrupp:Nätverkets medlemmar

Kan rättsstaten och förvaltningspolitiken motverka korruption i myndigheterna?

I en rättsstat utövas makten med öppenhet, underkastat lagar och regler och de som har makt tar ansvar. Men det handlar också om vardaglig ordning och reda inom det offentliga, sådant vi sällan talar om men tar för givet.

Under de senaste årtiondena har Sverige genomgått ett antal förvaltningspolitiska reformer där man hämtat inspiration från styrmodeller inom privat sektor. Forskning visar att reformerna bland annat har påverkat hur myndigheter och tjänstepersoner agerar och ser på sig själva.

Kan en starkare närvaro av rättsstatliga principer bidra till ett bättre skydd mot korruption och oegentligheter? Är Sverige en stark rättsstat eller finns det brister? Hur påverkar rättsstatens status myndigheterna och tjänstemännen? Hur påverkar en förvaltningspolitik med inspiration från näringslivet myndigheterna och tjänstemännen? Och vad kan vi myndigheter praktiskt göra för att hantera vissa av de utmaningar som följer av att rollen som statsanställd förändras?

Program