Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Regional myndighetsorganisation – erfarenheter och utmaningar

Förvaltningspolitik
Tid:2017-12-14 kl. 15:00 - 16:30
Plats:Statskontoret, Torsgatan 11

Merparten av de största statliga myndigheterna bedriver verksamhet på flera orter runt om i landet. En utmaning för myndigheter med regionalt uppdelade organisationer är att skapa organisations- och arbetsformer som både ger utrymme för lokal anpassning och skapar förutsättningar för ett likvärdigt arbete i hela myndigheten.

Vad är myndigheternas erfarenheter av att balansera behoven av central styrning med lokalt ansvar? Vilka uppgifter måste anpassas och vad måste styras centralt? Har myndighetens uppdrag betydelse för hur ansvarsfördelningen balanseras?

Läs mer