Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarium: Många reformer samtidigt – exemplet skolan

Tid:2018-05-23 kl. 09:00 - 10:30
Plats:Statskontoret, Torsgatan 11, Stockholm
Målgrupp:Regeringskansliet, myndigheter och forskarsamhället

Inom politiskt prioriterade områden sjösätts ofta många reformer under en kort tid. Skolan är ett exempel på detta. Satsningarna som initierats har inneburit både en ny inriktning av befintliga reformer, men också nya satsningar. Vad händer i verksamheten när de politiska prioriteringarna blir många och ibland ändras snabbt? Vad finns det för risker och hur utmanar det förvaltningen och de konkreta verksamheterna? Hur kommuniceras förändrade arbetssätt, metoder etc. till verksamheten?

Gäster: Helena Lindberg, riksrevisor och Erik Nilsson, statssekreterare på Utbildningsdepartementet

Anmälan senast 17 maj