Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarium: Förvaltningen tar "tillitståget?"

Tid:2019-03-28 kl. 13:00 - 16:30
Plats:Södertörns högskola, MB 416

Har vi lämnat stationen? Hur många är ombord? Vilka signalfel ska vi vara beredda på?

Statskontoret arrangerar tillsammans med Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola, ett seminarium där forskare från olika delar av akademin resonerar kring tillit och styrningsfrågor med utgångspunkt i sin forskning. Läs mer om seminariet på deras webbplats.

En god myndighetsstyrning är grunden för en väl fungerande och effektiv statsförvaltning som förtjänar medborgarnas förtroende. Hur hittar vi balansen och formen för tillit i styrningen utan att tappa fokus på andra värden i en god förvaltningskultur?