Seminarium: Ombildningen av polisen | Statskontoret
Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarium: Ombildningen av polisen

Tid:2018-10-02 kl. 15:00 - 16:30
Plats:Statskontoret, Torsgatan 11, Stockholm

Ombildningen av polisen är en av våra största förvaltningspolitiska reformer. Vad kan vi dra för lärdomar av reformarbetet och hur bildar det grund för myndighetens fortsatta arbete?

Gäst: Rikspolischef Anders Thornberg