Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarium: Papperstiger eller kraftfullt verktyg? – Om interna regler, policyer och etiska koder

Tid:2019-01-24 kl. 15:00 - 16:30
Plats:Statskontoret, Torsgatan 11, Stockholm
Målgrupp:Seminariet vänder sig till chefer och anställda i statsförvaltningen och forskare.

Ett vanligt svar när fel begåtts eller det inträffat en skandal i en myndighet är att man ska se över de interna reglerna eller att skapa en ny policy. Men ofta finns det redan sådan dokumentation på plats. Så vad fyller interna regler, policyer och etiska koder för roll och vilken betydelse har de i den dagliga verksamheten? Hur undviker man att skapa papperstigrar? Och hur får man till ett levande arbete tillsammans med personalen?

Statskontoret arrangerar ett seminarium för att diskutera utmaningen i att levandegöra interna policyer och etiska koder. Carin Jämtin, generaldirektör Sida och Mats Alvesson, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet, talar om fördelar, risker och utmaningar med användningen av denna typ av styrdokument.

Anmälan