Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarium: Svåra men korrekta beslut

Tid:2018-04-24 kl. 11:30 - 12:45
Plats:Statskontoret, Torsgatan 11, Stockholm
Målgrupp:Chefer vid myndigheter och forskarsamhället

Att fatta beslut som påverkar andra människors livsförhållanden kan vara svårt, särskilt om beslutet kräver tolkningar av lagen. Statsanställda har ett stort eget ansvar att sakligt och opartiskt pröva och avgöra ärenden.

Hur arbetar myndigheter med att utveckla det internaarbetet med att fatta svåra, men korrekta beslut? Vilket stöd behöver medarbetare och chefer för att känna sig trygga när de fattar beslut? Är frågan mer central i vissa delar av staten?

Vid seminariet berättar Anne-Marie Begler, generaldirektör, om Försäkringskassans arbete med de här frågorna. Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, belyser frågorna utifrån de värden som anställda i staten ska väga mot varandra.

TID OCH PLATS
Tisdag den 24 april, kl. 11.30–12.45. Kaffe och smörgås serveras från kl. 11.00. Statskontoret – Torsgatan 11 (plan 4 – via receptionen), Stockholm

MÅLGRUPP
Målgrupp för seminariet är chefer vid myndigheter och forskarsamhället.

ANMÄLAN
Anmäl dig senast den 20 april.