Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarium: Udda fåglar inom kommittéväsendet – varför finns de och hur fungerar det?

Tid:2019-05-22 kl. 14:00 - 15:15
Plats:Statskontoret, Torsgatan 11, Stockholm
Målgrupp:Chefer och anställda i statsförvaltningen samt forskare

Regeringen använder vanligtvis kommittéväsendet för att utreda frågor eller producera kunskapsunderlag. Men det finns också kommittéer med mer otraditionella uppdrag, till exempel nationella samordnare, operativa delegationer eller permanenta expertgrupper.

Vilket behov fyller dessa otraditionella kommittéer och hur fungerar kommittéformen för denna verksamhet? I vilken utsträckning har de otraditionella kommittéerna ökat och vad säger det i så fall om hur statlig verksamhet kan organiseras?

På Statskontorets seminarium diskuteras dessa frågor. Vid seminariet presenterar Lina Nyberg, utredare, en rapport från Statskontoret om otraditionella kommittéer. Därefter diskuterar vi frågorna tillsammans med:

  • Inger Ashing, direktör för Delegationen mot segregation (Delmos)
  • Joakim Palme, ordförande i Delegationen för migrationsstudier (Delmi)

Anmälan