Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Frukostseminarium för myndighetschefer: Statliga myndigheters lokalisering – lite fakta

Tid:2018-03-07 kl. 08:30 - 09:30
Plats:Statskontoret, Torsgatan 11, Stockholm
Målgrupp:Myndighetschefer

Statskontoret och Arbetsgivarverket bjuder tillsammans in till ett frukostseminarium för myndighetschefer.

Statskontoret tog i början av 2016, på regeringens uppdrag, fram ett samlat underlag om statliga myndigheters beslut om lokalisering. I uppdraget ingick också att föreslå utgångspunkter som kan vara vägledande för arbetet med lokalisering. Denna rapport lyfts ofta fram i debatten i samband med regeringens beslut om omlokalisering av statlig verksamhet. 

Susanne Johansson, utredare på Statskontoret, presenterar kort vad rapporten innehåller tillsammans med Tony Malmborg, tf. generaldirektör. 

Arbetsgivarverket bistår som arbetsgivarorganisation på olika sätt de myndigheter som omlokaliseras. 

Åsa Krook, chef Arbetsgivarutveckling och Anna Gnospelius, rådgivare, berättar tillsammans med Eva Liedström Adler, generaldirektör vid Arbetsgivarverket, om det strategiska och operativa stöd berörda myndigheter får, både som enskilda arbetsgivare men också som del av statlig sektor med ett gemensamt ansvar för att samordna och utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken. 

Eva Westberg, generaldirektör vid Fastighetsmäklarinspektionen som omlokaliserat från Stockholm till Karlstad, kommenterar dessa frågor utifrån sina erfarenheter som myndighetschef.