Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Vilken betydelse har myndighetschefer för förvaltningskulturen i staten?

Förvaltningspolitik
Tid:2017-11-09 kl. 09:00 - 10:30
Plats:Torsgatan 11, våning 4
Målgrupp:Forskare och tjänstemän som arbetar med styrnings- och organisationsfrågor i offentlig sektor.

Myndighetsledningen kan ha stor betydelse för de värderingar och normer som präglar en organisation. Samtidigt begränsas ledarskapet av faktorer som myndighetens uppdrag, storlek, personalsammansättning och organisationskultur. På seminariet diskuteras vilka möjligheter myndighetschefer i staten har att främja de värden som ska prägla statsanställda.

Seminariet inleds med en presentation av Statskontorets rapport Ledarskapets betydelse för en god förvaltningskultur i staten. Därefter kommer två inbjudna myndighetschefer att berätta om sina erfarenheter av arbetet med att främja och värna en god förvaltningskultur. De som deltar är

  • Lena Erixon, generaldirektör för Trafikverket
  • Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör för Statens geotekniska institut (SGI)

Vi avslutar med en gemensam diskussion.

ANMÄLAN
Anmälan till Tove Stenman, tove.stenman@statskontoret.se senast den 8 november.