Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
13 februari 2018

Myndigheternas redovisningar till Statskontoret avseende Moderna beredskapsjobb i staten och Praktik i staten

Enkäter om Moderna beredskapsjobb och Praktik i staten i mitten av mars 2018

I mitten av mars 2018 kommer myndigheterna som omfattas av uppdraget att anordna Moderna beredskapsjobb respektive uppdraget Praktik i staten att få två separata enkäter från Statskontoret. De myndigheter som omfattas har enligt regleringsbreven i uppdrag att redovisa till Statskontoret. Myndigheterna fullgör detta genom att besvara enkäterna. Sista svarsdag för båda enkäterna är den 2 april 2018.

För frågor om Statskontorets uppföljning av Moderna beredskapsjobb, kontakta maria.karanta@statskontoret  (0768-774 705) eller ola.norr@statskontoret.se (0768-774 613).

För frågor om Statskontorets uppföljning av Praktik i staten, kontakta andreas.hagstrom@statskontoret.se (0768-774 608)