Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
28 augusti 2017

Statskontoret flyttar

Den 1 september 2017 flyttade Statskontoret till nya lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi är samlokaliserade med myndigheterna Kulturanalys, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps).

Vid årsskiftet 2017/2018 flyttar också Tillväxtanalys in i lokalerna.

Vi kommer att dela på flera administrativa funktioner och ha gemensamma möteslokaler.