Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Anders Widholm – från Regeringskansliet till Statskontoret

Anders arbetar som utredare på Statskontoret sedan 2012 och jobbade tidigare på Regeringskansliet. En av de stora skillnaderna i arbetet mellan arbetsplatserna är tidsperspektivet i utredningsarbetet. På Statskontoret sträcker sig utredningsuppdragen över en längre tid och det finns förutsättningar att gå på djupet.

Anders WidholmPå Regeringskansliet kan det ofta handla om snabba avgränsade insatser medan Statskontorets uppdrag oftast kräver att man tänker långsiktigt och ser till helheten.

Sedan Anders började på Statskontoret har han varit projektledare vid tre tillfällen, bland annat i ett projekt om nationella samordnare och hur regeringen använder dessa för att förverkliga sin politik, och i övrigt ingått i olika projektgrupper.

Det är en intressant erfarenhet att gå från Regeringskansliet till en myndighet som Statskontoret, menar Anders. Man skulle kunna säga att det handlar om olika sätt att använda huvudet, och båda är lika roliga.

Generalist och expert – samtidigt

Statskontoret gör utredningar åt regeringen inom alla politikområden vilket ställer höga krav på medarbetarna att snabbt sätta sig in i nya sakfrågor och verksamheter. Den gemensamma kompetensen om styrning och ledning av statlig verksamhet är Statskontorets styrka och tas till vara i varje utredningsuppdrag. 

Fördelarna med att jobba på en arbetsplats som Statskontoret är att man kan kombinera flera roller som utredare. Samtidigt som man får vara generalist förutsätts man bidra på de områden där man blivit något av en expert.