Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Staffan Brantingson – utredare med kommunalt fokus

Staffan är nationalekonom med bakgrund från SCB som sedan några år tillbaka jobbar som utredare på Statskontoret främst med frågor inom den kommunala sektorn, till exempel det kommunalekonomiska utjämningssystemet.

Staffan Brantingson

Den kommunala sektorn är en spännande del av förvaltningen och kanske den som ligger medborgarna närmast, säger Staffan.

Staffan, som alltid haft ett stort samhällspolitiskt intresse, tycker att Statskontoret får intressanta uppdrag från regeringen. Oftast inom områden där i princip alla de ämnen som han har läst kommer till nytta. I grunden är han nationalekonom men har också läst såväl statistik som statskunskap. Tidigare jobbade Staffan under många år på Statistiska Centralbyrån (SCB) inom olika statistikområden.

Möjligheter att bredda sig

Statskontoret gör utredningsuppdrag inom alla politikområden och det finns goda möjligheter att arbeta med nya områden. Utredningsuppdragen bedrivs i projekt och medarbetarna i projektgruppen bidrar med olika kompetenser vilket ger möjlighet att bredda arbetsfältet.

Jag är väldigt nyfiken av mig och det passar bra här där man ständigt kan arbeta med nya saker. Och det här med att jobba med nya saker fungerar som en väldigt bra kompetensutveckling, säger Staffan.

Uppskattar skrivandet

Utredningsarbetet består av flera delar som sker i olika faser, allt från metodval till insamling av data, intervjuer och enkäter, analys, kvalitetssäkring och slutligen sammanställs det i en rapport. Skrivandet är en viktig del av arbetet där utredningsarbetet paketeras för mottagaren.

Det är mycket som är bra med att arbeta på Statskontoret, men speciellt gillar jag att få skriva så mycket. Skrivandet är ett underskattat hantverk, säger Staffan.