Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Johan Mörck – utredare med forskarbakgrund

Johan arbetar som utredare på Statskontoret sedan 2011 och jobbade dessförinnan på Riksdagens Utredningstjänst. Tidigare var han forskare och lärare vid Örebro Universitet, en bana han bröt efter moget övervägande.

Johan MörckDet finns stora utmaningar i forskarkarriären, att ständigt jaga forskningsmedel för att finansiera sin egen forskning. Samtidigt var jag lockad av att arbeta nära den politiska praktiken. Därför var det otroligt spännande och utvecklande att med min bakgrund arbeta i den politiska debattens centrum, Riksdagen. Jag saknade dock känslan av att äga empirin, utredningsprocessen och dra självständiga slutsatser, varför steget vidare till Statskontoret var ganska naturligt, konstaterar Johan.

Omvärldsbevakning för ett proaktivt arbete

På Statskontoret bedrivs en aktiv omvärldsbevakning för att vara väl förberedd på de uppdrag vi får och också kunna lämna förslag på utredningar. Johan ingår i de grupper som bevakar frågor inom justitiedepartementets ansvarsområden och kommunala frågor.  

Jag har känt att jag särskilt kan lämna ett bidrag i frågor som berör kommunala aspekter, som är lätta att glömma bort. En sådan kommunal dimension finns ofta i bakgrunden även om det inte klart framgår av uppdragsbeskrivningen, menar Johan.

Växlande uppgifter

Statskontoret arbetar med uppdrag inom alla politikområden vilket skapar stor variation i arbetet. Vi får också förfrågningar om att vara expertstöd åt departement och kommittéer, så kallat stabsbiträde. Det ger möjlighet att byta miljö och huvudman under en begränsad tid.

Jag trivs väldigt bra på Statskontoret eftersom såväl uppdrag som kollegor utgör en bra mix. Det finns alltid en ny utmaning som väntar runt hörnet. Och sen det faktum att man kan dela med sig av sina kunskaper och samtidigt inhämta ny genom att någon gång fungera som stabsbiträde åt regeringen, avslutar Johan.

Långpendlare

Johan är långpendlare och tillbringar varje dag några timmar på tåget under resan från hemstaden Västerås. Men han upplever inte det som något stort problem.

I dag kan jag ju faktiskt göra allt det jag kan göra på kontoret medan jag reser, menar han. Läsa, skriva, prata i telefon, skicka och besvara e-post säger Johan.