Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Organisation

Generaldirektör

Annelie Roswall Ljunggren är generaldirektör
Katarina Hjälmheden är Gd-sekreterare

Enhet 1 Finansdepartementets och Statsrådsberedningens frågor

Enheten bistår regeringen med underlag för utvecklingen av förvaltningspolitiken. Hit hör också arbetet med EUPAN och OECD. 
Erik Nyberg är tf. chef för enheten.

Enhet 2 Arbetsmarknads- och Socialdepartementets frågor

Annika Gustafsson är tf. chef för enheten.

Enhet 3 Kultur-, Miljö- och Utbildningsdepartementets frågor

Jessica Bylund är chef för enheten.

Enhet 4 Försvars-, Infrastruktur, Justitie-, Närings- och Utrikesdepartementets frågor

Erik Nyberg är chef för enheten.

Enhet 5 Arbetet för en god förvaltningskultur i staten

Enheten ansvarar också för myndighetsnätverket mot korruption.
Kristina Althoff är chef för enheten.

Enheten för verksamhetsstöd

Enheten omfattar funktionerna ekonomi, kommunikation, juridik, lokalfrågor, personal, registratur och tekniskt stöd. 
Johan Sørensson är chef för enheten och ställföreträdande generaldirektör.