Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Rådet för en god förvaltningskultur

Statskontorets generaldirektör har ett råd med åtta ledamöter som stöd för verksamheten att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten.

Ledamöter:

  • Lars Amréus, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet
  • Ann-Marie Begler, tidigare generaldirektör på Försäkringskassan
  • Martin Holmgren, generaldirektör, Domstolsverket
  • Anders Ivarsson Westerberg, docent i företagsekonomi, Södertörns högskola
  • Sigbritt Karlsson, rektor, KTH
  • Maria Larsson, landshövding, Länsstyrelsen i Örebro län
  • Ann-Christin Nykvist, särskild utredare
  • Kristina Svartz, generaldirektör, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF