Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Rådet för en god förvaltningskultur

Statskontorets generaldirektör har ett råd med åtta ledamöter som stöd för verksamheten att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten.

Ledamöter:

  • Lars Amréus, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet
  • Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt, Uppsala universitet
  • Ann-Marie Begler, generaldirektör, Försäkringskassan
  • Marita Hilliges, rektor, Högskolan i Dalarna
  • Anders Ivarsson Westerberg, docent i företagsekonomi, Södertörns högskola
  • Maria Larsson, landshövding, Länsstyrelsen i Örebro län
  • Ann-Christin Nykvist, särskild utredare
  • Kristina Svartz, generaldirektör, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF