Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Vetenskapliga rådet

Syftet med Statskontorets vetenskapliga råd är att stärka samverkan mellan forskning och praktik.

Vårt uppdrag kräver en aktiv dialog med forskarsamhället för att ta del av de senaste forskningsrönen. Det vetenskapliga rådet är ett led i utvecklingen av vår verksamhet.

Följande forskare ingår i vetenskapliga rådet:

  • Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet
  • Anders Lidström, Professor i statsvetenskap vid Umeå universitet
  • Ulrika Mörth, Professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet
  • Jon Pierre, Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet
  • Mats Alvesson, Professor i företagsekonomi vid Lunds universitet