Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Tidigare verksamheter

 

 

Fram till år 2006 hade Statskontoret ansvar för den statliga inköpssamordningen, upphandling av ramavtal inom it och telefoni. statlig lokalförsörjning samt frågor inom e-förvaltning, 24-timmarswebben och it-standardisering.

Följande myndigheter ansvarar nu för dessa frågor

Den statliga inköpssamordningen

Kammarkollegiet. Se även webbsidan www.avropa.se

Statlig lokalförsörjning

Ekonomistyrningsverket.

Upphandling av ramavtal inom it och telefoni

Kammarkollegiet. Se även webbsidan www.avropa.se

e-förvaltning, 24-timmarswebben, it-standardisering

Myndigheten för digitalisering och PTS 

Krus publikationer och webbutbildningar

Webbutbildningarna och en begränsad upplaga av ett antal publikationer finns hos Statskontoret. Vi har dock inget uppdrag eller anslag för att uppdatera eller revidera webbutbildningarna och tillhörande material.

Värdegrundsdelegationens webbplats

Sedan 2017 har Statskontoret ansvar för innehållet på denna webbplats. Från och med 2018 finns det nedsparat hos Statskontoret när vardegrundsdelegationen.se släckts ner.

Kontakt: registrator@statskontoret.se


Webbsidan 24h.myndigheten är en sida skapad av en privatperson före 2005.