Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Tidigare verksamheter

Fram till år 2006 hade Statskontoret ansvar för den statliga inköpssamordningen, upphandling av ramavtal inom it och telefoni. statlig lokalförsörjning samt frågor inom e-förvaltning, 24-timmarswebben och it-standardisering.

Följande myndigheter ansvarar nu för dessa frågor

Den statliga inköpssamordningen

Kammarkollegiet. Se även webbsidan www.avropa.se

Statlig lokalförsörjning

Ekonomistyrningsverket.

Upphandling av ramavtal inom it och telefoni

Kammarkollegiet. Se även webbsidan www.avropa.se

e-förvaltning, 24-timmarswebben, it-standardisering

e-delegationen fram till 2015, därefter Ekonomistyrningsverket,

Krus publikationer och webbutbildningar

Webbutbildningarna och en begränsad upplaga av ett antal publikationer finns hos Statskontoret. Statskontoret har dock inget uppdrag eller anslag för att uppdatera eller revidera webbutbildningarna och tillhörande material.

Kontakt: registrator@statskontoret.se


Webbsidan 24h.myndigheten är en sida skapad av en privatperson före 2005.