Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Fångar FISKEN* fel? Betydelsen av intern styrning och kontroll för att motverka felaktiga utbetalningar

Om offentlig sektor 9

För att säkerställa att utbetalningarna från välfärdssystemen är korrekta, räcker det inte med att myndigheterna uppfyller de krav som ställs på dem i förordningen om intern styrning och kontroll. Att myndigheterna själva bedömer att deras interna styrning och kontroll är betryggande utgör heller ingen garanti för att det inte förekommer felaktiga utbetalningar. Om arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar ska bli effektivt, krävs det att kontrollarbetet genomsyrar hela organisationen samt att det anpassas till respektive myndighets förutsättningar och problem. Det visar en sammantagen analys av Statskontorets tidigare granskningar av tre myndigheters arbete med att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

*FISKEN = Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll