Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Cocops-projektet

Cocops (Coordinating for Cohesion in the Public Sector of the Future) är ett europeiskt forskningsprojekt som syftar till att undersöka förvaltningspolitiska reformers betydelse för den offentliga sektorn i Europa. Undersökningen omfattar 19 europeiska länder och har medfinansierats av den Europeiska kommissionen.

Projektet pågick mellan januari 2011 och juni 2014. Det är en av de största europeiska systematiska undersökningar av förvaltningspolitiska reformer i offentlig sektor och hur de högsta cheferna i statsförvaltningen har uppfattat dem som hittills har genomförts.